Whatsapp Destek ve Sipariş: 0 506 722 76 13

Üyelik Sözleşmesi

ÜYELIK SÖZLEŞMESI

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ve KULLANIM KOŞULLARI

1. Taraflar

a) http://www.Alish.com.tr internet sitesiin faaliyetlerini yürüten İLKADIM MAHALLESİ DİKMEN CADDESİ NO:181/1 ÇANKAYA/ANKARA adresinde mukim ve ALİSH MÜHENDİSLİK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ bundan böyle "Alish" olarak anılacaktır). 

b) http://www.Alish.com.tr internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

2.a) Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’in konusu Alish’in sahip olduğu www.Alish.com.tr web sitesiin genel kullanım şartları, kurallar, üyein faydalanma şartlarının ve yasal sorumlulukların belirlenmesidir.

2.b) İşbu Üyelik Sözleşme uyarınca Üye, Alish tarafından yönetilmekte olan www.Alish.com.tr adlı elektronik ticaret platformuna üye olmak ve bu platformda bulunan Sanal Mağazada satılan ürün ve/veya hizmetleri satın almak istemektedir.

2.c) Taraflar arasında sözleşmesel ilişkiin kurulabilmesi için, Üye’in www.Alish.com.tr web sitesinde üyeden istenen bilgilerin doldurulması, belirleyeceği şifreyi girmesi ve belirtilen onay ve izinleri vermesi gerekmektedir. Üyelik bilgilerinde herhangi bir eksiklik olması halinde üye, Alish’in müşteri hizmetlerini arayabilir veya web sitesi üzerinden üyelik bilgilerini güncelleyebilir. Aksi durum halinde Alish’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını üye işbu sözleşmeye onay vermekle kabul etmektedir.

2.d) Üye, www.Alish.com.tr web sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin doğru olduğunu; bilgilerin doğru olmaması halinde Alish’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi'ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.

2.e) Üyein, Web sitesi üzerinden görüntülediği ürün ve ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, web sitesinde yer alanlar da dahil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükler ile yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak Alish'in herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

2.f) Üyelerin www.Alish.com.tr web sitesinden gerçekleştirdiği tüm kredi kartı ve banka kartı işlemleri ve onayları, ilgili Banka, Kredi Kuruluşu ve/veya Ödeme Hizmet Sağlayıcıları ile Üyeler arasında online ortamda gerçekleştirilmektedir. İşbu ödeme işlemleriin herhangi biri Alish tarafından gerçekleştirilmemekte veya onaylanmamaktadır. Bu nedenle Alish, Üyelerin, kredi kartı vs. ödeme aracı şifrelerini, üyein talebi olmadığı sürece kesinlikle görmemekte ve kaydetmemektedir. Ancak üye tarafından “Hızlı alışveriş yapılması konusunda kredi kartı bilgileriin Alish bünyesine kaydı yapılması” hususunun müşteri tarafından onaylanması durumunda, bu bilgilerin işbu sözleşme şartları kapsamında korunmasından Alish sorumludur.

2.g) Üye, web sitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi'in hükümlerine, web sitesinde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ve taahhüt ettiğini beyan eder. Üyein, web sitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Alish, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üyein kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

2.h) Alish, www.Alish.com.tr web sitesiin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dahlinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Üyein, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üyein www.Alish.com.tr web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisiin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

2.ı) Her bir üyein, tek hesabı bulunabilecektir. Bir üyein birden fazla hesabıin bulunduğu hususunun tespiti halinde, sahteliği tespit edilen hesapların üyeye bildirimde bulunmaksızın kapatılması ve/veya dondurulması tamamen Alish takdirinde bulunuyor olup; üye tarafından bu husus kabul ve taahhüt edilmektedir. Birden fazla hesap ile sistemden kazanç elde etmeye çalışan üyein bu kazanımları korunmaz ve ihlal haliin birden fazla kez vuku bulması halinde ilgili aykırılık üye sözleşmesiin esaslı ihlal hallerinden olacağından, Alish’in üyelikten çıkarma dâhil sair yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.

2.j) İşbu web siteye girilmesi, sitein ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmein ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Alish sorumlu değildir. Alish sözleşmein ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen işlemin kesintiye uğraması vs. nedenlerle oluşabilecek zararlardan sorumlu değildir. Üye tarafından bu husus kabul edilmiş bulunmaktadır.

2.k) Üyein, www.Alish.com.tr web sitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen üyein sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisiin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.l) Alish, bu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitein kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır.

2.m) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve yürürlükteki diğer mevzuat uyarınca suç ve/veya kabahat teşkil eden herhangi bir fiil ile www.Alish.com.tr internet sitesinden herhangi bir haksız ve/veya hukuka aykırı bir kazanım elde edilmesi ve Alish’in bu yolla herhangi bir zarara uğraması halinde Alish’i zarara uğratan üye hakkında, herhangi bir ihtara, ihbara ve üçüncü kişilerin onayına gerek olmaksızın, uğradığı kar kaybı ve adli ve/veya idari para cezaları dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere tüm zararlarını, üçüncü kişi taleplerinden doğan tazminat borcu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yaptığı veya ileride yapacağı tüm ödemeleri ve masrafları (mahkeme masrafları, para cezaları, vergi, resim, harç dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü giderler) talep edebilecektir.
 

3. FİKRİ MÜLKİYET

3.a) www.Alish.com.tr web sitesinde bulunan hiçbir materyaller (resimler, grafikler, logo vb.); önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. İnternet sitesiin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Alish burada açıkça belirtilmeyen sair tüm hakları saklıdır. Üyein, Alsh'in fikri ve sınai mülkiyet haklarını herhangi bir şekilde ihlal etmesi halinde Alish uğradığı ve/veya ileride herhangi bir zamanda uğrayabileceği tüm doğrudan ve dolaylı zararların tazmiini talep edebilecektir.
 

4. GİZLİLİK

4.a) Alish, yukarıdaki şartlar dahilinde üyein kendisi ile paylaştığı kişisel verileriin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu vs. yasal mevzuat çerçevesinde işlenmesine, güvenliğiin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Üye, yukarıda gösterilen şartlar dahilinde kişisel verileriin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir.  Üye tarafından siteye kayıt formunda belirtilen ve daha sonra kendisi tarafından güncellenen adres, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla kullanıcıya iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı bu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe Alish tarafından kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

4.b) Alish işbu sözleşmein 2.g) maddesi çerçevesinde yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üyein kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir. Üye, kişisel verileriin bilgileriin Alish tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Alish, söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 12. Maddesi uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye, kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. Maddesi uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.
 

5. MÜCBİR SEBEP

5.a) Mücbir Sebep’e maruz kalan taraf işbu üyelik sözleşmesi çerçevesinde yerine getirmekle yükümlü olduğu edimlerini ifa edemez ise sorumluluğu doğmayacaktır. Mücbir sebebin tayini 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 4751 Sayılı Türk Medeni Kanun madde 2 ve madde 3 hükümleri minvalinde takdir ve tayin edilecektir. Mücbir sebebe maruz kalan taraf, mücbir sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi'in bir ihlali olarak kabul edilemez.
 

6. SÖZLEŞMENİN SONA ERDİRİLMESİ

6.a) Üye kayıt işlemini tamamladığı andan itibaren bu sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş ve iş bu sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile ve/veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi biriin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erecek ve hükümsüz kalacaktır.

 
Saygılarımızla,


Alish.com.tr Ekibi.